O NAS

Fundacja Wstęga Pamięci została powołana do udzielenia pomocy dla budowy „Pomnika AK Wstęga Pamięci” u stóp Wawelu, autorstwa architekta A. Smagi.

Nasze projekty mają charakter non-profit i są oparte o nasze cele statutowe i powstają w współpracy z instytucjami państwowymi, samorządami i innymi fundacjami

w Polsce i za granicami.

• dbałość o historie i pamięć

• budowa Pomnika AK Wstęga Pamięci u stóp Wawelu

• usługi inwestorskie dla projektów budowlanych miejsca pamięci

• koncerty i uroczystości w pamięci ważnych wydarzeń historycznych

• broszury, książki, instalacje multimedialne i aplikacje nt. historii Polskiej

• działalność kulturalno-edukacyjna np. warsztaty dla dzieci

• promocja Polskiej kultury i historii za granicą

• wystawy w muzeach i ośrodkach kultury

• wystawy plenerowe nt. wydarzeń historycznych

• udział w akcjach pomocniczych dla kombatantów i dzieci

Projekt Flagowy
„Pomnik AK Wstęga Pamięci” to unikatowe, współczesne rozwiązanie architektoniczno-rzeźbiarskie o najwyższych walorach artystycznych i uniwersalnym przesłaniu, zgodnym z etosem AK. Pomnik ten stanowi swoisty testament największej formacji wojskowej Polskich Sił Zbrojnych podczas drugiej wojny światowej. Przesłanie i symbolika skierowana jest do przyszłych generacji. Pomnik ma być zrealizowany w niezwykle prestiżowej lokalizacji, na osi Drogi Królewskiej, niedaleko zamku Wawel. W centrum placu w kształcie granic II RP znajduje się bryła w formie wstęgi ze stali kortenowej i polerowanej , którą otacza kompleks zieleni „Ogród Pamięci”. Całość tworzy urbanistyczne założenie parkowe. Krajobrazowy pomnik będzie ważnym miejscem do spotkań, rekreacji i kontemplacji w sercu Krakowa.
Dzięki odważnej wizji Społecznego Komitetu Budowy Pomnika AK w Krakowie pod przewodnictwem P. Profesora dr hab. architekta Stanisława Juchnowicza Honorowego Obywatela Miasta Krakowa, powstał unikatowy historyczny projekt, który zainicjuje modernizacje tego odcinku Bulwaru Czerwieńskiego. Co rok około 10 mln osób zwiedza Kraków. Krajobrazowy pomnik stanie w historycznym miejscu blisko dawnego pasa lądowania samolotów generalnego gubernatora Hansa Franka na Bulwarze Czerwieńskim niedaleko Wawelu. Pomnik będzie przede wszystkim zachęcał turystów i młodzież z całego świata do zapoznania się historią i losami naszego narodu podczas II wś.

Projekt zyskał uznanie Sądu Konkursowego za „koncepcję odpowiadającą na przesłanie ideowe i przedstawione motywacje dotyczące szczegółowej lokalizacji i uformowania pomnika wraz z otoczeniem”. Zdaniem jury „koncepcja stworzenia przestrzeni publicznej wyznaczonej tzw. ‚wstęgą pamięci’ w postaci muru o zmiennej wysokości w kształcie granic II RP, z ukierunkowaniem i otwarciem wyznaczonej przestrzeni na Wawel i Wisłę, jest prawidłowa i oryginalna”. Przestrzeń ta „wraz z umieszczonym akcentem na osi proponowanej alei pamięci AK, stanowi o jego oryginalności przestrzennej, społecznej i artystycznej”.

Wysokość pomnika AK: 3,30 m
Powierzchnia placu dla spotkań i rekreacji: 100m²
Powierzchnia zabudowy bulwaru nad Wisłą pod Wawelem : 1%

Projekt został objęty patronatem prezydenta RP, prezydenta miasta Krakowa i córki gen. Andersa p. minister Anny Marii Anders. Lokalizacja zatwierdzona, kamień węgielny poświecony przez J.E. Kardynała Dziwisza wmurowano w 2013 roku w obecności władz miasta Krakowa i rządu. Projekt autorski wygrał 3-etapowy konkurs zorganizowany przez Miasto Kraków, uzyskał akceptacje SARP i pozwolenie na budowę UMK. Pierwszy element pomnika znak Polski Walczącej powstał w 2015 r.
W listopadzie 2018 roku Społeczny Komitet Budowy Pomnika AK w Krakowie, ŚZŻAK oraz Fundacja Wstęga Pamięci otrzymali przez Pana Prezydenta Miasta Krakowa powiadomieni, że realizatorem zadania pn: „Budowa Pomnika Armii Krajowej w Krakowie jest obecny Zarząd Dróg Miasta Krakowa.
Inicjator projekt: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK)
Inwestor projektu: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

 

ZARZĄD FUNDACJI Board of the Foundation

Alexander A. Smaga

Alexander A. Smaga

Prezes

 

Urodzony w polskiej rodzinie emigracyjnej w Wiedniu. Historia jego rodziny jest powiązana z Armią Krajową i różnymi etapami walki Polski o wolnośc i niepodległość. Ukończył studia architektury na Politechnice Wiedeńskiej u Wiliama Alsopa z wyróżnieniem. Studiował w Paryżu w École de l’ Architecture w Wersalu i na Universität für Angewandte Kunst w Wiedniu. Pracuje jako samodzielny architekt i designer. Jest współzałożycielem studia architektonicznego CSA w Wiedniu. Pracował nad wieloma projektami i konkursami architektonicznymi w Stanach Zjednoczonych, we Francji, w Niemczech i w Austrii. Finalista Konkursu na Museum of Science Fiction w Waszyngtonie w 2014 r. W maju 2013 wygrał ze swoim zespołem projektanckim trzyetapowy konkurs na Pomnik AK w Krakowie. Żyje i pracuje w Wiedniu i w Krakowie.

dr Janusz Kamocki ps. Mamut, kombatant AK

dr Janusz Kamocki ps. Mamut, kombatant AK

Rada Programowa

 

(ur. 2 sierpnia 1927 w Warszawie) – polski etnograf, więzień polityczny. Uczył się w szkole powszechnej w Dwikozach, a potem w Szkole Ćwiczeń w Sandomierzu, natomiast podczas okupacji na tajnych kompletach w gimnazjum w Sandomierzu, a w 1946 zdał tam maturę w Liceum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Od listopada 1942 był członkiem konspiracyjnej Narodowej Organizacji Wojskowej (pod konspiracyjnym pseudonimem “Orcio”), a po jej scaleniu z Armią Krajową, od lutego 1943 członkiem AK (pod pseudonimem “Mamut”). Po wojnie kontynuował działalność konspiracyjną w organizacji wojskowo-politycznej Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym (pod pseudonimem “Eders”). W szkołach sandomierskich organizował konspiracyjną organizację młodzieżową (działając pod pseudonimem “001”). Później studiował etnografię na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Kazimierza Moszyńskiego oraz uczęszczał na studia dyplomatyczne w Szkole Nauk Politycznych przy Wydziale Prawa UJ. Jest autorem licznych publikacji etnologicznych. Jest członkiem Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego.

Izabela Auner Kargól

Izabela Auner Kargól

Zarząd Fundacji