INFORMACJE

Nasze projekty non-profit  są oparte o nasze cele statutowe i powstają w współpracy z instytucjami państwowymi, samorządami i innymi Fundacjami w Polsce i za granicami.

  • dbałość o historie i pamięć
  • budowa Pomnika AK Wstęga Pamięci u stóp Wawelu
  • usługi inwestorskie dla projektów budowlanych miejsca pamięci
  • koncerty i uroczystości w pamięci wążnych wydarzeń historycznych
  • broszury, książki, instalacje multimedialne i aplikacje nt. historii Polskiej
  • działalność kulturalno-edukacyjna np. warsztaty dla dzieci
  • promocja Polskiej kultury i historii za granicą
  • wystawy w muzeach i osrodkach kultury
  • wystawy plenerowe nt. wydarzeń historycznych
  • udział w akcjach pomocniczych dla kombatantów i dzieci

Obywatelski Komitet Pomocniczy w Krakowie na rzecz budowy Pomnika AK dla projektu z inicjatywy weteranów Światowego Związku AK.Akcja Internautów, młodych Polaków i Polonii Światowej: http://popieramak.pl/ w skład wchodzą różne organizacje polonijne, stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej i inni. Kontakt: fundacja@wstegapamieci.com 

POPIERAMAK.PL – Akcja objęta patronatem Prezydenta RP
Organizator Akcji na rzecz budowy Pomnika AK ‚Wstęga Pamięci’ u stóp Wawelu

Statut Fundacji Wstęga Pamięci

akt

PROJEKT FLAGOWY FUNDACJI


Fundacja WP została powołana do udzielenia pomocy dla budowy „Pomnika AK Wstęga Pamięci” u stóp Wawelu, autorstwa architekta Alexandra Smagi.

„Pomnik AK Wstęga Pamięci” to unikatowe, współczesne rozwiązanie architektoniczno-rzeźbiarskie o najwyższych walorach artystycznych i uniwersalnym przesłaniu, zgodnym z etosem AK. Pomnik ten stanowi swoisty testament największej formacji wojskowej Polskich Sił Zbrojnych podczas drugiej wojny światowej. Przesłanie i symbolika skierowana jest do przyszłych generacji.

Pomnik ma być zrealizowany w niezwykle prestiżowej lokalizacji, na osi Drogi Królewskiej, u stóp zamku Wawel. W centrum placu w kształcie granic II RP znajduje się bryła w formie wstęgi ze stali kortenowej i polerowanej , którą otacza kompleks zieleni „Ogród Pamięci”. Całość tworzy urbanistyczne założenie parkowe o ciekawej architekturze krajobrazu. Projekt ten kreuje miejsce do spotkań, rekreacji i kontemplacji w sercu Krakowa. Projekt został objęty patronatem prezydenta RP, prezydenta miasta Krakowa i córki gen. Andersa p. minister Anny Marii Anders. Lokalizacja zatwierdzona, kamień węgielny poświecony przez J.E. Kardynała Dziwisza wmurowano w 2013 roku w obecności władz miasta Krakowa i rządu. Koszt inwestycji to 1,6 mln PLN ze wszystkimi opłatami. Pierwszy element pomnika powstał w 2015 r.