W 97. roku życia zmarł Honorowy Obywatel Miasta Krakowa, żołnierz Armii Krajowej, wybitny architekt i urbanista, jeden z twórców dzielnicy Nowa Huta, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika AK „Wstęga Pamięci” profesor Stanisław Juchnowicz. Urodził się 10 czerwca 1923 r. w Lidzie (województwo nowogródzkie). Studiował architekturę, m.in. w Akademii Górniczo-Hutniczej i na Politechnice Gdańskiej. Jak wielu żołnierzy Armii Krajowej po wojnie włączył się w odbudowę swojej Ojczyzny. Od 1950 roku był na stałe związany z Krakowem, w którym projektował kolejne osiedla i sprawował na nimi nadzór budowlany. Współtworzyły one koncepcję miasta-ogrodu, jakim stała się przestrzeń Nowej Huty.

Opracowane pod jego kierunkiem w drugiej połowie lat 90 ubiegłego wieku „Studium zagospodarowania przestrzennego Kraków-Wschód” stało się inspiracją dla działań, które doprowadziły m.in. do planu rewitalizacji tej części miasta, którą interesował się pod względem architektonicznie-urbanistycznym do końca życia.

W listopadzie 2013 roku został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Miasta Krakowa.

Ostatnie lata poświęcił działaniom na rzecz wybudowania na bulwarze Czerwieńskim, między Wawelem a Skałką, pomnika Armii Krajowej. Niestety, nie dożył podjęcia ostatecznej decyzji o jego wzniesieniu.

Jerzy Bukowski