grafika – Pomnik AK stan zatwierdzony przez konserwatora. Perspektywa: widok z Bulwaru na Wawel. Wszystkie zarzuty GW i środowisk krytykujących ze pomnik zakrywa Wawel są tudzież nieprawdziwe!