Memorial Polski upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej ma stanąć w Krakowie u stóp Wawelu na Bulwarze Czerwieńskim nad Wisłą. Po wewnętrznej stronie wstęgi będzie umieszczony testament AK. Ciekawi jestesmy co nam chcą pozostawić bohaterowie AK ? Projekt ma pozwolenie konserwatorskie i krajobrazu. Stworzony zostanie Ogród Pamięci, w którym centralne miejsce zajmie pomnik krajobrazowy. Zajmuje on zaledwie 0,3% bulwaru. Pomnik wpisuje się w krajobraz wzgórza wawelskiego w ten sposób i powstaje jako miejsce kontemplacji i odpoczynku z białymi kwiatami jako odnowy. Przyjmie on formę wąskiej stalowej wstęgi, która jako część naziemna wyłania się spod ziemi i narasta do wysokości ok. 3,5 metra.