W dniu 24.10.2016 byliśmy na rozmowie u sekretarza Pana Prezydenta Miasta Krakowa.
Wspólnie z weteranami podjęliśmy rozmowy z przedstawicielami i możemy liczyć na przychylność i pomoc Miasta Krakowa w realizacji projektu. Fundacja Wstęga Pamięci zostanie inwestorem pomnika wspólnie z urzędem miastem.
w środku: Honorowy Obywatel Miasta Krakowa Kombatant AK prof. dr Stanisław Juchnowicz –  po prawej stronie: Prezes Fundacji Wstęga Pamięci inz. architekt  Alexander Smaga (Fundacja Wstęga Pamięci) –  po lewej: dr Piotr Kurek (ZG ŚZŻAK)