Witamy na stronie internetowej FUNDACJI WSTĘGA PAMIĘCI ! 

GŁÓWNYM ZADANIEM STATUTOWYM JEST POMOC 

W REALIZACJI BUDOWY POMNIKA AK W KRAKOWIE

U STÓP WAWELU

Fundacja Wstęga Pamięci przyjmuje darowizny na swoje główne cele statutowe.

możesz również wpłacić na wydzielone konto:
PL 59 1750 0012 0000 0000 3336 2773

Hasło “Darowizna na cele statutowe Fundacji Wstęgi Pamięci” w tytule przelewu, a także podaniem adresu mailowego.

Dane obdarowanego do celów odliczenia od dochodu przy zeznaniu podatkowym.

FUNDACJA WSTĘGA PAMIĘCI
RIBBON OF MEMORY FOUNDATION
KRS 0000616365 – NIP 6772402836
ul. M. J. Pilsudskiego 19/17
31 – 100 Kraków

Listy poparcia i patronaty poparcia:

Partnerzy: