Głównym zadaniem statutowym jest pomoc w realizacji budowy pomnika AK w Krakowie u stóp Wawelu